آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
انواع معادلات انتقال در GIS

انواع معادلات انتقال در GIS

زماني که لينک هاي جابجايي (نقاط کنترلی) را به تعداد کافي ايجاد کرديد، تصوير رستري را براي اينکه دقيقا در موقعيت مختصات واقعي به صورت دائمي قرار دهيد مي توانيد تصوير را با روشهاي مختلف انتقال يا پيچ و تاب دهيد.

براي تعيين مختصات مکاني صحيح براي هر ياخته در يک تصوير رستري مي توان از روش هاي انتقال مختلف استفاده نمود از جمله:

  • چندجمله اي
  • اسپيلاين
  • اصلاحي
  • تصويري
  • مشابهتي

روش انتقال چندجمله اي

در بخش معادلات انتقال در GIS از بخش چندجمله ای ها، روش اول روش انتقال چند جمله ای است. زمانی از این روش استفاده می شود که هدف تصحیح هندسی کل تصویر باشد، در نتیجه از الگوریتم حداقل مربعات اتصالات یا LSF استفاده می شود و این احتمال وجود دارد که برای تصحیحات جوان فایل در سطح جزئی و محلی نتیجه مناسبی ارائه ندهد.

تعداد نقاط کنترلي ناصحيح مورد نياز براي اين روش به اين ترتيب است

حداقل ۱ نقطه براي روش a zero-order shift

حداقل ۳ نقطه براي روش درجه يک affine

حداقل ۶ نقطه براي روش درجه دوم

حداقل ۱۰ نقطه براي روش درجه سوم.

 

معادله درجه صفر : زمانی استفاده می شود که تصویر یا داده رستری از قبل زمین مرجع شده باشد، اما اگر نیاز به یک جابجایی کوچک داشته باشد از این روش استفاده می کنیم.  در نتيجه فقط يک لينک براي اجراي اين روش نياز است. هر چند استفاده از چند لينک نيز ممکن است باعث بهبود بيشتر نتيجه شود، در نتيجه انتخاب تعداد لينک بستگي به شما دارد. پس بهترين حالت را براي گرفتن بالاترين دقت انتخاب کنيد.

روش انتقاط چندجمله اي مرتبه ۱: اين روش عموما براي زمين مرجع کردن يک تصوير استفاده مي شود. اگر مي خواهيد تصوير رستري خود را از نظر شکلي تغيير دهيد، تغيير مقياس و اندازه دهيد و يا تصوير خود را بچرخانيد از روش مرتبه يک يا Affine استفاده کنيد. نتيجه اين روش باعث مي شود که تصاوير چهاروجهي منظم به تصاويري نامنظم از نظر شکلي تغيير پيدا مي کنند. اين تغييرات در زوايا و اضلاع به خوبي قابل مشاهده است.  با بکارگيري حداقل ۳ لينک، يک رابطه رياضي با يک روش انتقال مرتبه يک استفاده مي شود، باعث مي شود که تصوير رستري دقيقا به موقعيت هدف منتقل شود. با اين حال بهتر است که بيش از ۳ لينک ايجاد کنيد. چرا که اگر يک لينک به اشتباه اضافه گردد، تاثير بسيار بيشتري بر دگرگوني و انتقال دارد.

بنابراين اگر با افزودن لينکهاي بيشتر ميزان خطاي رياضي انتقال افزايش يابد، با اين حال دقت کلي انتقال هم افزايش خواهد يافت.

در روش معادله درجه دوم: علاوه بر تغییرات مورد قبلی، می تواند حالت کشیدگی یا فشردگی هم در تصویر ایجاد شود.

بالاترين مرتبه انتقال، اعوجاجات پيچيده تر را مي تواند اصلاح کند. با اين حال استفاده از روش هاي انتقال بالاتر از مرتبه سوم به ندرت استفاده مي شود. روشهاي انتقال مرتبه بالاتر لينک هاي بيشتري نياز دارد و بنابراين پردازش هاي تدريجي بيشتري از نظر زماني نياز دارد. به طور کلي، اگر داده تصويري رستري شما نياز به کشش، تغيير اندازه و چرخش داشته باشد، از روش انتقال مرتبه يک استفاده کنيد.

اگر داده تصويري رستري شما خم شده باشد و يا اينکه به حالت منحني باشد باز هم يا از روش مرتبه دوم يا سوم استفاده کنيد.

روش انتقال Spline روشي است که براي اصلاح تصاوير رستري در سطح محلي استفاده مي شود. اين روش بر مبناي يک تابع اسپلاين انجام مي گيرد، يک چند جمله اي تکه اي که پيوستگي و همواري بين چندجمله اي هاي مجاور را حفظ مي نمايد. روش Spline نقاط کنترلي منبع را دقيقا به نقاط کنترلي هدف منتقل مي نمايد، ياخته هايي که در يک فاصله از نقاط کنترلي هستند هيچ تضميني نيست که با صحت منتقل شوند. اين انتقال زماني که نقاط کنترلي مهم هستند مفيد است، و نياز است که با دقت ثبت شده باشند. افزودن نقاط کنترلي بيشتر مي تواند باعث افزايش کلي دقت در روش انتقال Spline شوند. روش Spline حداقل به ۱۰ نقطه کنترلي نياز دارد.

روش انتقال اصلاحي (Adjust) براي هر دو دقت و صحت محلي و حداقل مربعات اتصالات LSF بهبود يافته است. اين روش بر مبناي يک الگوريتمي ايجاد شده است که حاصل ترکيب روش انتقال چندجمله اي و تکنيکي شبکه نامنظم مثلثي است. روش اصلاحي يک روش انتقال چند جمله اي را به کار مي گيرد که با استفاده از دو مجموعه نقاط کنترلي اجرا مي شود. و نقاط کنترلي را به صورت محلي اصلاح مي نمايد تا هماهنگي بهتري با نقاط کنترلي هدفي که با استفاده از تکنيک ميان يابي tin ايجاد مي شود داشته باشد. اين روش حداقل به ۳ نقطه کنترلي نياز دارد.

روش تصويريProjective  افکنشي

اين روش مي تواند خطوط را به گونه اي پيچ و تاب دهد که همچنان راست بمانند. در انجام اين کار، خطوطي که يکبار موازي شدند، ممکن است ديگر موازي باقي نمانند. اين روش را مي توان به طور ويژه براي تصاوير مورب، نقشه هاي اسکن شده و همچنين تصاويري مانند لندست و ديجيتال گلوب استفاده نمود. براي اجراي اين روش حداقل ۴ لينک نياز است. زماني که فقط ۴ لينک استفاده شود، مقدار خطاي RMS صفر خواهد بود. زماني که نقاط بيشتري استفاده گردد، مقدار RMS کمي بيشتر از صفر را نشان مي دهد.

روش مشابهتي Similarity يک روش انتقال مرتبه يکم است که سعي مي کند شکل اصلي فايل رستر را حفظ نمايد. مقدار خطاي RMS تمايل دارد که بيشتر از ديگر روشهاي انتقال چندجمله اي باشد، چرا که حفظ شکل اهميت بيشتري نسبت به بهترين تناسب دارد.

 

 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »