آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
مهمترین شاخص های طیفی تصاویر سنجنده ASTER

ماهواره تررا TERRA 5 سنجنده را حمل می کند که یکی از مهمترین این سنجنده ها سنجنده ASTER است و در دسامبر ۱۹۹۹ توسط ژاپن ساخته شد به فضا پرتاب شد و تصویر برداری آن در مارس ۲۰۰۰ شروع گردید. این سنجنده جز سنجنده هایی محسوب می شود که در زمینه EOS[1] یا مشاهدات زمینی استفاده می شود. فریم های استاندارد ۶۰ در ۶۰ کیلومتر ارائه می گردد. فاصله آن از زمين ۷۰۵ کيلومتر، گردش آن بصورت قطبي- قطبي است و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلي و تقريباً هر ۱۰۰ دقيقه از عرض استوا عبور مي‌کند. اين دوربين توانايي گرفتن ۶۰۰ عکس با قدرت تفکيک بالا در يک روز را دارد.

تصاویر ماهواره ای استر بر مبنای نیازهای زمین شناسی طراحی شده‌اندو در این زمینه کارآیی بسیار بالایی دارند. این تصاویر از تفکیک طیفی خوبی در محدوده مادون قرمز برخوردارند، محدوده‌ای که می‌توان بسیاری از کانی ها را از یکدیگر تفکیک کرد.

استر تصاویر ماهواره‌ای از زمین را با قدرت تفکیک بالا و در ۱۴ باند مختلف از طیف الکترومغناطیسی در بازه طیف مرئی تا فروسرخ حرارتی را تهیه می‌کند. قدرت تفکیک تصاویر استر از ۱۵ تا ۹۰ متر است. داده‌های استر در تولید نقشه‌های تفصیلی دمای سطح زمین، تابندگی، انعکاس و ارتفاع از سطح دریا به کار می‌رود.

[۱] – Earth Observation System

ویژگی های طیفی هر باند نیز به تفکیک در ادامه ارائه شده است.

باند عنوان طول موج Pixel Size توضیحات
B1 مرئی و مادون قرمز نزدیک – باند۱ ۰٫۵۲۰–۰٫۶۰۰ ۱۵ مرئی سبز / زرد
B2 مرئی و مادون قرمز نزدیک – باند۲ ۰٫۶۳۰–۰٫۶۹۰ ۱۵ مرئی قرمز
B3 مرئی و مادون قرمز نزدیک – باند۳ N ۰٫۷۶۰–۰٫۸۶۰ ۱۵ مادون قرمز نزدیک
B4 مرئی و مادون قرمز نزدیک – باند۳ B ۰٫۷۶۰–۰٫۸۶۰ ۱۵
B5 مادون قرمز کوتاه – باند ۴ ۱٫۶۰۰–۱٫۷۰۰ ۳۰ موج‌کوتاه مادون قرمز
B6 مادون قرمز کوتاه – باند ۵ ۲٫۱۴۵–۲٫۱۸۵ ۳۰
B7 مادون قرمز کوتاه – باند ۶ ۲٫۱۸۵–۲٫۲۲۵ ۳۰
B8 مادون قرمز کوتاه – باند ۷ ۲٫۲۳۵–۲٫۲۸۵ ۳۰
B9 مادون قرمز کوتاه – باند ۸ ۲٫۲۹۵–۲٫۳۶۵ ۳۰
B10 مادون قرمز کوتاه – باند ۹ ۲٫۳۶۰–۲٫۴۳۰ ۳۰
B11 مادون قرمز حرارتی – باند ۱۰ ۸٫۱۲۵–۸٫۴۷۵ ۹۰ موج‌بلند مادون قرمز
یا مادون قرمز حرارتی
B12 مادون قرمز حرارتی – باند ۱۱ ۸٫۴۷۵–۸٫۸۲۵ ۹۰
B13 مادون قرمز حرارتی – باند ۱۲ ۸٫۹۲۵–۹٫۲۷۵ ۹۰
B14 مادون قرمز حرارتی – باند ۱۳ ۱۰٫۲۵۰–۱۰٫۹۵۰ ۹۰
B15 مادون قرمز حرارتی – باند ۱۴ ۱۰٫۹۵۰–۱۱٫۶۵۰ ۹۰

برای دانلود این تصاویر می توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

www.earthexplorer.usgs.gov

داده هایی که در این سایت قرار گرفته دارای تصحیحات در سطح L1T است که یک سطح تصحیح هندسی و رادیومتریک را تجربه کرده است.

  • باندهای VNIR باند ۱ و ۲ و ۳  مطالعات پوشش گیاهی
  • باندهای SWIR  باندهای ۴ تا ۹  مطالعات خاک و کانی شناسی
  • باندهای TIR  باندهای ۱۰ تا ۱۴  مطالعات دمای رویه زمین و کانی شناسی

شاخص های طیفی تصاویر سنجنده ASTER

قبل از اعمال شاخص های طیفی بر روی تصاویر سنجنده ASTER باید تصحیحاتی بر روی آنها اعمال شود.

مهمترین شاخص های طیفی تصاویر سنجنده ASTER

برخی از شاخص های طیفی مورد استفاده نیاز به داده های باندهای حرارتی دارند، بنابراین حتماً باندهای TIR را نیز تصحیح و به مجموعه داده خود اضافه نمایید.

ویژگی و کاربرد اساسی داده های سنجنده استر بیشتر برای شناسایی کانی ها و زمین شناسی است. بنابراین در این بخش شیوه محاسبه چند شاخص کانی شناسی ارائه شده است.

این شاخص ها را به راحتی میتوانید در ابزار Band Math استفاده کنید.

محاسبه و شناسایی کانی دولومیت

محاسبه شاخص دولومیت در تصاویر استر

محاسبه و شناسایی کانی کربنات

محاسبه شاخص کربنات استر

محاسبه و شناسایی کانی کوارتز

محاسبه شاخص کوارتز سنجنده ASTER

محاسبه شاخص دگرسانی ها

شاخص های دگرسانی در ASTER

محاسبه و شناسایی شاخص پوشش گیاهی

شاخصهای پوشش گیاهی ASTER

برای انجام محاسبات بر روی تصاویر سنجنده ASTER و محاسبه شاخص های طیفی تصاویر سنجنده ASTER در نرم افزار ENVI از مجموعه زیر استفاده کنید

 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »