نام نقشه: نقشه زلزله های ایران

فرمت نقشه: Shapefile

حجم فایل: یک مگابایت

سیستم مختصات: جغرافیایی GCS

محدوده: کل سرزمین ایران

مرجع: USGS

 

تعداد زلزله های موجود در پایگاه داده: ۶۰۱۶ زمین لرزه

بازه زمانی زلزله های ثبت شده: ژانویه ۱۹۰۹ تا نوامبر ۲۰۱۸

عمیق ترین زلزله: ۱۸۱ کیلومتری

سطحی ترین زلزله: ۰٫۸ کیلومتری

بزرگترین زلزله: ۷٫۷ ریشتر

ضعیف ترین زلزله: ۲٫۹ ریشتر