طرح اندازه گیری بارش استوا به عنوان بخشی از پروژه بین المللی ناسا با هدف برآورد دقیق تر از بارش در پهنه های استوایی و مناطق جنب حاره ای در سال ۱۹۷۷ آغاز شد. این پایگاه داده داراي چندین فرآورده بارشي گوناگون است. فرآورده­ ي ۳A12 مقادير ميانگين بارش را فراهم مي­ آورد و همچنین ۱۴ لایة نیمرخ قائم از آب ابر،آب بارش، یخ ابر و گرمای نهان را اندازه ‏گیری می‏ کند. تفکيک داده­ هاي اين فرآورده­ ي بارشي ۰٫۵ × ۰٫۵ درجه­ ي طول و عرض جغرافيايي بوده و بازه­ ي زماني ماهانه را پوشش مي­ دهد.

پوشش مکاني آن پهنه­ ي ميان ۴۰ درجه­ ي شمالي تا ۴۰ درجه­ ي جنوبي است. داده ­هاي اين فرآورده از دسامبر سال ۱۹۹۷ در دسترس است. فرآورده ­ي ديگر ۳B42 مي ­باشد، اين فرآورده نيز در بازه ­ي زماني ماهانه بوده و داراي داده­ هاي بسيار خوش ­تفکيک در مقياس ۰٫۲۵ × ۰٫۲۵ درجه­ ي طول و عرض جغرافيايي است. نسخه­ ي ديگر، فرآورده­ ي ۳B43 مي ­باشد. در اين فرآورده­ ي بارشي برآوردهاي دورسنجي بارش و داده ­هاي بارشي ارزيابي اقليم و سامانه ­ي پايش ([۱]CAMS) و مرکز اقليم­ شناسي بارش جهاني (GPCC[2]) بکارگرفته مي­ شود. آنگاه داده­ هاي دورسنجي بارش و داده ­هاي بارشي اين دو پايگاه ادغام مي­ شود و فرآورده­ اي ماهواره ­ايي- ايستگاهي با نام ۳B43 را پديد ­مي ­آورد. داده­ های بارش شبکه­ ای  ۳B43 TRMM از ۱۹۹۸ تا به امروز با تأخیری دو ماهه و تفکیک جوان فایل ۰٫۲۵ × ۰٫۲۵ درجه­ ی طول و عرض جغرافیایی در دسترس است. پوشش  جوان فایل این داده­ ها از ۵۰ درجه­ ی جنوبی تا ۵۰ درجه­ ی شمالی و از ۱۸۰ درجه­ ی غربی تا ۱۸۰ درجه ­ی شرقی است. داده های این پایگاه شبکه ای نیز از طریق نشانی http://trmm.gsfc.nasa.gov قابل دستیابی است.

[۱]-Climate Assessment and Monitoring System

[۲]-Global Precipitation Climatology Center

این پایگاه داده مخفف عبارت Tropical Rainfall Measurement Mission Project (TRMM) است.

نقشه زیر پراکندگی جوان فایل یاخته های پایگاه داده بارش TRMM را بر روی پهنه ایران نمایش می دهد.

پایگاه داده بارش TRMM

برای کار عملی با این پایگاه داده در نرم افزار ArcGIS از فیلم آموزشی زیر استفاده کنید.