به زودی با مجموعه آموزشی جدید کاربرد GIS در محیط زیست در خدمتتان هستیم

پروژه هایی که در این دوره آموزشی ارائه می شود عبارتند از:

 • مطالعه روند تغییرات پوشش گیاهی و جانوری و شبیه سازی جوان فایل
 • بررسی و پایش تغییرات محیطی با تصاویر ماهواره ای
 • بررسی اثرات تغییر اقلیم بر محیط زیست
 • مطالعات خاک شناسی
 • بررسی وضعیت زمین شناسی، ژئومورفولوژی و تغییرات موجود در کاربریهای اراضی
 • مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی با تکنیک های GIS و بکارگیری تصاویر ماهواره ای
 • پتانسیل یابی و تعیین استعدادهای طبیعی و زیست محیطی مناطق
 • ارزیابی آثار بحرانی توسعه های عمرانی و غیرعمرانی
 • مکان یابی دفن پسماندها و آلودگی ها
 • بررسی و پایش بیابان زایی و اثرات آن
 • ارزیابی تغییرات حاصل از تخریب زمین و آثار جبران ناپذیر آن
 • تخریب و خشک شدن دریاچه ها با مثالهای ملموس
 • بررسی آثار ذوب یخ
 • پایش انواع آلاینده خاک و آب و هوا
 • بررسی آثار ناشی از آتش سوزی های جنگلی
 • و…

با آکادمی سامانه اطلاعات جوان فایل همراه باشید

برای اطلاع از زمان انتشار این مجموعه فرم زیر را تکمیل کنید

کاربرد GIS در محیط زیست